Öğretilen Dersler

Bölümde şu an ve geçmişte öğrettiğim derslerin ve genel amaçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Öğretilen Dersler

 • Halen2014

  İDE3013 - İngiliz Şiiri I

  Dersin amacı: Anglo-Saxon döneminden Ortaçağ döneminin sonuna kadar olan sosyal olaylar ve bu döneme has edebi türlerin incelenmesi.

 • Halen2014

  İDE3038 - İngiliz Şiiri II

  Dersin amacı: Rönesans dönemi ve 17. yy İngiliz edebiyatının, dönemin şiir ve düzyazi gelişiminin, döneme yön veren düşünce akımları ve temalar açısından incelenmesi.

 • Halen2009

  İDE2024 - İngiliz Tiyatrosu I

  Dersin Amacı: Ortaçağ İngiliz tiyatrosunun oluşum sürecini, Restorasyon ve Victoria Dönemi -İkinci Dünya savaşı öncesi- İngiliz tiyatrosunun teorik temellerini öğretmek, dönemlerin tiyatrosunu etkileyen faktörleri kavratmak, incelenen oyunlarla tiyatronun toplumsal işlevini benimsetmek.

 • Halen2009

  İDE3002 - İngiliz Tiyatrosu II

  Dersin amacı: Öğrencilere, 19.y.y.-1960 arası İngiliz tiyatrosunun tarihsel ve sosyal ard alan çerçevesinde incelenmesinin yanı sıra; dönemin Uyumsuzluk Tiyatrosu, Tehdit Komedyası, Töre Komedyası, Nazım Tiyatro, Düşünsel Dram gibi tiyatro akımlarının ve İngiliz-İrlanda tiyatrosunun teknik ve tematik özellikleri, O. Wilde, G.B. Shaw, N. Coward, T.S. Eliot, J.M. Synge, W. B. Yeats, S. Beckett, J. Osborne, A. Wesker, H. Pinter’ın oyunlarından örneklerle inceleyerek öğretmek.

 • Halen2009

  İDE1023 - Metin Okuma I

  Dersin amacı: Öğrencilerimizi, yazılı ve sözlü olarak hedef dilde rahatlıkla iletişim kurup farklı alan ve konulardaki fikirleri tartışabilecekleri dil seviyesine ulaşmalarına yardımcı olmak.

 • Halen2009

  İDE1024 - Metin Okuma II

  Dersin amacı: Öğrencilerimizi, yazılı ve sözlü olarak hedef dilde rahatlıkla iletişim kurup farklı alan ve konulardaki fikirleri tartışabilecekleri dil seviyesine ulaşmalarına yardımcı olmak.

Öğretilen Ders Geçmişi

 • 20142013

  İDE4019 - Amerikan Şiiri

  Dersin amacı: Öğrencilere Amerikan şiirinin doğuşu ve gelişimini öğretmek ve onlara önemli şair ve şiirleri tanıtmaktır.

 • 20142013

  İDE2017 - Mitoloji

  Dersin amacı: Genel olarak Batı Edebiyatlarını, özel olarak da İngiliz Edebiyatı’nı daha iyi anlayabilmek ve analiz edebilmek için gerekli olan temel mitoloji kavramları, Yunan ve Roma mitleri hakkında bilgi vermektir. Mit ve mitoloji kavramları, Yunan ve Roma mitleri ile aracılığıyla anlatılır.

 • 20122011

  İDE3042 - Amerikan Tiyatrosu

  Dersin amacı: Amerikan tiyatrosunun oluşum sürecini, İkinci Dünya savaşı sonrası Amerikan tiyatrosunun teorik temellerini öğretmek, dönemin tiyatrosunu etkileyen faktörleri kavratmak, incelenen oyunlarla tiyatronun toplumsal işlevini benimsetmek.

 • 20112010

  İDE4017 - Shakespeare

  Dersin amacı: Shakespeare’in trajedi ve komedi kavramı ve tarihe, dünyaya ve insana yaklaşımı konusunda bir görüş oluşturmaktır. Öğrenciler, çeşitli trajedi ve komedilerinden örnekler İncelenerek,öğrenci sadece İngiliz edebiyatında değil dünya edebiyatında da yerini hakkıyla almış olan shakespeare’i tanıma fırsatı bulacaktır.