List

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi (V. Yarıyıl)
İDE3013 – İngiliz Şiiri – I Dersi Ders İşleyiş ve Notları

 

1. Hafta (20.9.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • 1. hafta için henüz bir veri girişi yapılmadı.

2. Hafta (27.9.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) sayfa 276,277 işlendi.
 • Kaynak olarak A Short History of English Poetry ve Poetry for Students kitapları belirtildi.
 • Ortaçağ hakkında bilgi sahibi olmak için ek olarak Umberto Eco’nun The Name of the Rose ve Betül Çotuksöken’in Ortaçağda Felsefe kitapları ile Shakespeare in Love (1998) filmi önerildi.

3. Hafta (4.10.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) sayfa 277,279,287 işlendi.
 • Poetry for Students vol. 25 sayfa 303,305,307 işlendi.
 • Allegory, allusion, petrarchan sonnet, visual imagery gibi söz sanatlarının önemi ve tanımı anlatıldı.
 • Sir Thomas Wyatt’ın Whooso List to Hunt sonesinin satır satır analizi yazdırıldı ve farklı kaynaklardan analizler işlendi.
 • Edmund Spencer’in Sonnet 30 adlı sonesi yazdırıldı ve bir sonraki derste bunun analizinin yapılacağı belirtildi.

4. Hafta (11.10.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) sayfa 287,288 işlendi.
 • Poetry for Students vol. 32 sayfa 214,215 işlendi.
 • Sonnet sequence, paradox, conceit, octave, sestet, couplet, lyric gibi terimlerin önemi hatırlatıldı ve bazılarının tanımları verilip geri kalanının araştırılması istendi.
 • Edmund Spencer’in Amoretti Sonnet 30 şiiri işlendi ve analizi yapıldı.
 • Bir sonraki konu olan Sir Philip Sidney’in Astrophil and Stella Sonnet 39 şiiri yazdırıldı ve sonraki ders konuya hazırlanmış bir şekilde gelinmesi istenildi.
 • Öğrencilere ödev verildi. Ödev konusu: Virgil’i araştırmak.
 • Poetry for Students, A short History of English Poetry kitaplarından derste işlenmiş ve işlenecek şair ve şiirlere çalışılması için öğrenciler edebiyat okumaya teşvik edildi.
 • Sidney’den sonraki incelenecek şairin Metafizik şairi John Donne olduğu bilgisi verildi.

5. Hafta (18.10.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) sayfa 298,300,301 işlendi.
 • Sir Philip Sidney’in Astrophil and Stella Sonnet 39 şiiri incelendi.
 • John Donne’un Flea şiiri yazdırıldı ve bir sonraki derse analizi yapılmış bir şekilde hazır gelinmesi istendi.
 • Dakik Kopyalama’ya (Vakıf Kırtasiye) John Donne ve Metafizik şiiri ile ilgili bir sayfalık fotokopi bırakıldı ve bir sonraki derse getirilmesi istendi.

6. Hafta (25.10.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • John Donne’un The Flea şiiri incelendi ve incelemesi yazdırıldı.
 • Bir sonraki derste Elizabeth şiiri ile Metafizik şiiri arasındaki farkların işleneceği bilgisi verildi.

7. Hafta (1.11.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Metafizik Şiiri özellikleri yazdırıldı ve açıklaması yapılarak üzerinde konuşuldu.
 • Aynı zamanda önceki derslerde belirtilen Elizabeth şiiri ile Metafizik şiiri arasındaki farkların üzerinde duruldu ve bilgiler verildi.
 • Bir sonraki incelenecek şiir olan George Herbert’in The Collar şiiri yazdırıldı ve bir sonraki ders bu şiire hazırlıklı gelinmesi istendi.
 • Ara sınava dahil olan konular belirtildi: İlk dört şiir ve metafizik notu.
 • Ara sınav sonrası işlenecek şiirler hakkında bilgiler verildi: 1 Metafizik, 1 Neoklasik, 1 Carpe Diem, ve 1 Milton şiiri olmak üzere 4, toplamda 8 şiir işlenmiş olacak.
 • Dönem sonu sınavına dahil olan konular belirtildi: Son dört şiir (ilk dört şiir dahil değil).

8. Hafta (8.11.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • George Herbert’in The Collar adlı şiiri üzerine bir analiz yazdırıldı.
 • Şiir yorumlandı ve üzerine konuşmalar yapılarak Türkçe’ye çevrildi.
 • Öğrencilerden şiirin 22. dizesi olan “thy rope of sands” söz öbeğinin anlamını ve corn (mısır) ile wine (şarap) kelimelerinin neyi imgelediğini araştırılması istendi.

9. Hafta (15.11.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • 9. hafta için henüz bir veri girişi yapılmadı.

10. Hafta (22.11.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Ara Sınav yapıldı.

11. Hafta (29.11.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) 485,487,488 sayfaları işlendi.
 • 6. şiir olan Andrew Marvell’in To His Coy Mistress adlı şiiri okunup Türkçe olarak yorumlandı.
 • Şairin hayatı hakkında bilgiler verildi.
 • Poetry for Students vol. 5 sayfa 298-301 sayfalarında Poem Summary ve Themes başlıkları işlenerek şiirin İngilizce olarak satır satır analizleri okunarak yorumlandı ve temaları belirtildi.
 • Şiirin carpe diem motifli bir lyric türü olduğu hakkında bilgi verildi. Carpe diem şairlerinin Caveliar poets olarak adlandırıldığı belirtildi.
 • Hyperbole söz sanatının önemli olduğu vurgulanarak Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) kitabının sayfa 488’deki tanımının bilinmesi gerektiği ve sınavda çıkma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
 • Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) kitabının sayfa 488’deki Recall and Interpret başlığı altındaki 4 soru cevaplandı ve bunlardan birinin/birkaçının sınavda çıkma olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
 • Bir sonraki hafta caveliar şairleri hakkında bir notun yazdırılacağı ve bir sonraki şiirin Alexander Pope’un The Rape of the Locke adlı neo-klasik dönem şiiri olduğu belirtildi. Böylece dönem sonu sınavı için 1 metafizik ile 1 carpe diem şiiri işlenmiş olup, sonraki haftalarda da 1 neo-klasik şiiri ile 1 milton şiiri işlenmiş olacaktır.
 • Ek olarak yarınki İngiliz Tiyatrosu – I dersinde Oscar Wilde’ın The Importance of Being Earnest adlı eserinin izletisi yapılacağının bilgisi verildi.

12. Hafta (6.12.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Poetry for Students cilt 12 sayfa 222,223,227,232,233 sayfaları işlendi.
 • Alexander Pope’un The Rape of the Lock şiirinin 405-452 satırları işlendi ve Türkçe olarak yorumlandı.
 • Poetry for Students cilt 12 sayfa 232 ve 233’teki satır analizleri okundu.
 • Poetry for Students cilt 12 sayfa 222 ve 223’te Alexander Pope’un biyografisi okundu.
 • Şiir hakkında bilgiler verildi. (tür: mock-epic, yazıldığı dönem: Neoclassical period / Age of Reason / Augustan Age)
 • Bir sonraki ders son şiir olan John Milton’un When I Consider How My Light Is Spent adlı şiirinin işleneceği bilgisi verildi (Şiiri Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) sayfa 490-493 ve Poetry for Students cilt 37’de sayfa 319-327 aralıklarında bulabilirsiniz).
 • Yarınki Tiyatro dersi için Vakıf Kırtasiyeye not bırakıldığı bilgisi verildi.

13. Hafta (13.12.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) sayfa 492, 493 işlendi
 • Poetry for Students cilt 37 sayfa 321, 322, 323 işlendi.
 • Glencoe Literature The Reader’s Choice: British Literature (Students Book) sayfa 493’teki 4, 5 ve 6. soruların sınavda çıkması muhtemel sorular olduğu belirtilerek bir sonraki derse o soruların cevaplanmış bir şekilde gelinmesi istendi.
 • John Milton’un When I Consider How My Light Is Spent adlı şiir okunarak Türkçe analizi ve çevirisi yapıldı.
 • Poetry for Students cilt 37’de yer alan şiirin İngilizce analizi okundu ve Türkçe olarak yorumlandı.
 • Dönem Sonu Sınavıda çıkacak şiirler belirtildi (Son 4 şiir: The Collar, To His Coy Mistress, The Rape of the Lock, When I Consider How My Light Is Spent)
 • Önemli terimler: epic, mock-epic, simile, allusion, metaphor, dramatic monologue, hyperbole, imagery, sarcasm, irony, satire, lyric, poetic diction.
 • Bir sonraki ders Milton’un hayatı hakkında bilgiler verilip kitaptaki 3 sorunun cevaplarının verileceği bilgisi verildi.
 • Yarınki Tiyatro dersi için Vakıf Kırtasiye’ye not bırakılacağı bilgisi verildi.

14. Hafta (20.12.16) Ders İşleyişi ve Notları:

 • Poetry for Students cilt 37 sayfa 320, 321, 325 işlendi.
 • John Milton’un hayatı okundu ve üzerinde konuşuldu ve When I Consider How My Light Is Spent adlı eserinin temaları okundu ve üzerinde konuşuldu.
 • Tiyatro dersi için çıkabilecek muhtemel ve örnek sorular gösterildi.
 • Dönem son şiir dersi işlendi ve dönem sonu sınavına iyi çalışılması gerektiği belirtildi.

 

Sınavlarınızda başarılar…

 

 

 

 

Not: İkinci öğretim dersleri baz alınarak hazırlanmıştır ancak konular aynı olduğundan normal öğretim öğrencileri de faydalanabilirler.